หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 

ความใฝ่ฝันของฉัน
  1.ความใฝ่ฝันด้านการศึกษา
อนาคตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเรียนเป็นครู สอนวิชาคณิตศาสตร์ จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาว์
   2.ความใฝ่ฝันเกี่ยวกับ อาชีพในฝัน
อาชีพในฝันของข้าพเจ้า เป็นครู และวิศวะกรรม
  3.ความใฝ่ฝันเกี่ยวกับ บ้านในฝัน
บ้านในฝันของข้าพเจ้า บ้านสองชั้น ชั้นบนเป็นบ้านไม้สัก ชั้นล่างเป็นที่เก็บของ
เก็บรถ สร้างแบบบ้านเรือนไทย

  4.ความใฝ่ฝันเกี่ยวกับ รถในฝัน
รถในฝันของข้าพเจ้า รถคลาสสิค รถโบราณ รถ cb400
  5.ความใฝ่ฝันเกี่ยวกับ ด้านการท่องเที่ยวหรือการเดินทางไปต่างประเทศ
ที่ท่องเที่ยวที่จะไป คือ แม่น้ำอะเมซอน เพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
  6.ความใฝ่ฝันเกี่ยวกับ ด้านอาเซียน
ยากเรียนรู้ภาษาต่างๆของแต่ละประเทศเพื่อได้พูดคุยกันเหมือนคนบ้านเดียวกันและยากไปเที่ยวในประเทศอาเซียนทุกประเทศเพื่อไปดูความเป็นอยู่ของเขา

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์