>> การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word

          โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการสร้างงานที่มีการกำหนดรูปแบบของหน้าเอกสารที่สวยงาม สามารถเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างเอกสารที่ประกอบด้วย ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ

ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด          1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start
          2. เลื่อนเมาส์ไปที่ Programs
          3. เลื่อนเมาส์ไปที่ Microsoft office
          4. เลือก Microsoft office word 2003


>> การออกจากโปรแกรม Microsoft Word

          ขั้นตอนการออกจากโปรแกรม ทำได้ 2 วิธี คือ
          วิธีที่ 1          1). คลิกที่คำสั่งแฟ้ม
          2). เลือกคำสั่งจบการทำงาน ก็จะออกจากโปรแกรม          วิธีที่ 2 
          1). คลิกที่ไอคอน เพื่อปิดโปรแกรม